Conferentie 'De Tachtigers'

Terug

Sprekers:

em. prof. dr. Marita Mathijsen (UvA) over de bril van de Tachtigers waardoor we de rest van de 19e eeuw bekijken;

prof. dr. Hub Zwart (Nijmegen) over Herman Gorters 'Pan';

em. prof. dr. Dick van Halsema (UvA) over de moderniteit van de Tachtigers: hun dissidente, anticonventionele, mystieke inslag;

dr. Frans Oerlemans (UvA) en dr. Peter Janzen (UvA) over Willem Kloos als spilfiguur van de Tachtigers;

Ayla de Heer BA over de self-fashioning van Willem Kloos als lijdend kunstenaar.

Locatie: Subtropenzaal, achterin Grand Café de Tropen.
Zaal open: 12:45 uur Aanvang: 13:00 uur Afloop: 16:30 uur

De inschrijving van de conferentie is gesloten. Wij verwelkomen u gaarne bij onze andere voorstellingen