Workshops Tachtigersgedichten lezen en voordrachtskunst

TerugReserveren

Twee verschillende workshops n.a.v. materiaal van de Tachtigers.

In de workshop Tachtigersgedichten lezen gaan we diep in op gedichten van Willem Kloos en Herman Gorter. We bespreken de vorm en inhoud en gaan erover in discussie. De workshop leidt tot inzicht in het vakmanschap van de dichters, maar zeker ook tot meer leesgenot van poëzie in het algemeen! Voorkennis is niet vereist.

De workshop voordrachtskunst laat zien wat je allemaal kunt doen met een gedicht. De cursisten maken kennis met het onderliggende ritme van het gedicht, leren emoties gebruiken en gebaren, tempo, volume en andere 'gereedschappen' inzetten. Er worden verschillende voorbeelden van voordrachten gebruikt, door zowel klassieke acteurs als moderne poetry slammers. De cursisten oefenen de voordracht van een zelfgeschreven gedicht of een door hen uitgekozen gedicht van een dode dichter. Wie zich ingeschreven heeft voor het Albert Vogel-concours wordt daarop voorbereid.